Condicions generals

 

Utilització del lloc web

A través d'aquest lloc web, proporcionem informació sobre els serveis i/o productes que oferim o comercialitzem. Vostè és conscient que l'ús d'aquest lloc web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i així ho accepta voluntària i expressament al accedir-hi.

 

Política de privacitat

Radiansa Consulting S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat a Radiansa Consulting SL siguin incorporades a fitxers titularitat d'aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats.

 

Exclusió de responsabilitats

La informació presentada en aquest lloc web s'ofereix tal com pot veure-la l'usuari, no acceptant Radiansa Consulting S.L. cap responsabilitat per possibles perjudicis causats per:

* La inexistència de la informació o els serveis i/o productes oferts, la seva inexactitud, la seva falta d'actualització o l'existència de fallades en l'accés a part o a la totalitat dels continguts d'aquest lloc web o d'altres als quals es pugui accedir des d'aquest.

* La pèrdua d'informació o danys en equips causats per la utilització d'aquest lloc web o d'altres als quals es pugui accedir des d'aquest.

Conscient, així mateix, en no utilitzar cap dels continguts inclosos en el lloc web per a fins que siguin il·lícits o vagin en contra de l'ordre públic, la moral i els bons costums comunament acceptades. En particular, i sense que això suposi una limitació al que aquí enunciat, vostè es compromet també a no obtenir, reproduir o distribuir els continguts mostrats en aquest lloc web si no és per a ús personal i en cap cas lucratiu.

 

Drets de propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de Radiansa Consulting S.L. o de tercers, sense que pugui entendre que l'accés al lloc web li atorga a vostè cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de la nostra empresa o de tercers, sense que puguin entendre cedits a vostè cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre ells.

 

Legislació aplicable

Aquestes condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola. Radiansa Consulting S.L. i l'usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions d'Ús.

Radiansa Consulting S.L. realitza la venda i distribució dels productes oferts en aquest servei. Les operacions de venda s'entendran realitzades al C/ Salt 19, 17005 Girona.

 

Política de devolucions

Tots els productes comprats en Radiansa Consulting S.L. podran ser retornats i reemborsats, sempre que es comuniqui a Radiansa la seva intenció de retornar el/s producte/s adquirit/s dins d'un termini màxim de 7 dies hàbils comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat. Radiansa només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

2. L'enviament s'ha de fer usant el mateix embalatge que t'hem enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

3. S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

4. Els següents articles només poden ser retornats si el seu segell i embolcall estan intactes: mesuradors, pintura, folis.

5. Es pot sol·licitar només d'un canvi de talla per article

6. No s'acceptaran canvis i/o devolucions de peces danyades o utilitzades o d'aquelles que no hagin estat retornades en el seu embalatge original, excepte defectes o tares de fàbrica.

7. No s'admeten canvis ni devolucions de roba interior: pantalons curts, boxers, leggings, pijamaes, samarretes o un altre producte que hàgim considerat com "roba interior".

8. No es realitzaran devolucions en comandes amb articles de: materials tallats o fets a mida, subministrament sota demanda expressa, únicament si presenten defectes de fabricació.

9. El canvi o devolució de les peces adquirides podrà fer-se a la nostra botiga RADIANSA o mitjançant enviament postal a la següent adreça:

Radiansa Consulting S.L.
C/ Salt, 19
17005 - Girona

 

Reemborsament

Un cop rebuda la teva devolució, comprovarem si l'article o articles retornats es troben en bon estat i procedirem a tornar-te el import d'aquests articles. El cost d'enviament inicial no serà reemborsat.

Direcció de devolució:

Radiansa Consulting S.L.
C/ Salt, 19
17005 - Girona

El pagament de les devolucions s'assumeix de la següent manera:

* Si fas una devolució perquè l'article que has rebut no et satisfà els costos vinculats a la devolució correran pel teu compte, incloent les comissions cobrades pel mitjà de pagament.

* En el cas de productes defectuosos, o que no corresponguin a la comanda realitzada, les despeses de devolució aniran a càrrec de Radiansa Consulting S.L.

En aquests casos procedim a l'enviament d'un missatger per efectuar la devolució sense haver d'abonar les despeses d'enviament. Si els articles retornats no es troben en bon estat, el client assumeix la responsabilitat de la seva pèrdua de valor. Per això, et recomanem que no facis servir els articles que pensis tornar.

En el cas de cancel·lar una comanda ja pagat, es retornarà la quantitat del material i les despeses d'enviament, menys les comissions cobrades pel mitjà de pagament.

 

Garantia

La factura emesa per la compra producte garanteix la qualitat del producte en els termes legalment establerts, durant un període d'1 o 2 anys a partir de la data de compra.

1- Garantia d'1 any per als següents equips:

- Mesuradors de radiació electromagnètica.

- Mesuradors i analitzadors dels camps electromagnètics.

- Detectors i monitors de radiacions ionitzants.

- Instruments i sistemes de mesurament de gas radó.

2- Garantia de 2 anys per a la resta dels productes, inclosos els equips ESI21, ESI22, ESI23 i ESI24.

No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada per Radiansa Consulting S.L. o els seus agents autoritzats, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal. Si el defecte es presenta els primers sis mesos, es pressuposa que ja estava en el moment de la venda, i si és posterior, haurem de provar que no és a causa d'un mal ús. S'ha d'informar del problema a Radiansa Consulting S.L. abans que passin dos mesos des de la detecció del defecte.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la presentació de la factura emesa en ocasió de la compra.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

La garantia perdrà el seu valor si:

- Es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la factura.

- Es manipula o repara tant el nombre identificatiu com el mateix aparell garantit sense coneixement de Radiansa Consulting S.L.

- La factura no té la signatura o segell de Radiansa Consulting S.L.

En el cas d'articles informàtics, la garantia no cobrirà l'eliminació de virus, restauració de programes per aquest motiu o la reinstal·lació del disc provocada per l'esborrat del mateix.

Per fer efectiva la garantia envieu-nos un correu electrònic a la següent adreça: info@radiansa.com

 

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI DE LLOGUER D'EQUIPS

Les següents clàusules reguladores de responsabilitat mútua entre les dues parts constitueixen condició sine qua non de l'contracte, sense les quals RADIANSA CONSULTING S.L. (CIF B-55.008.056) d'ara endavant RADIANSA, no consentiria a obligar:

1. L'equip llogat i els seus accessoris

- L'equip llogat i els seus accessoris, són titularitat exclusiva de RADIANSA.
- Les reserves es faran per telèfon, email o des de la plataforma de reserves de la nostra botiga online a: tienda.radiansa.com/Servicios/Alquileres

2. Funcionament dels equips

- RADIANSA facilitarà el manual d'ús de cada equip, però no proporcionarà a l'arrendatari cap formació, instrucció o assessoria sobre el funcionament dels equips.
- RADIANSA no ofereix assessoria tècnica per a valorar o estudiar els resultats de les dades de mesurament trobats.

3. Lliurament i devolució de l'equip

- RADIANSA lliura a la persona arrendatària l'equip, en servei de lloguer, en perfectes condicions, per tant, la persona arrendatària es compromet a retornar-lo en perfectes condicions en la data i hora de devolució pactades i contractades.
- S'haurà de donar bon ús a l'equip i tenir cura de l'material que es lliura, així com revisar que tot estigui en bon estat en el moment de lliurament i de devolució.
- Si hi hagués algun desperfecte en l'equip en el moment del lliurament, s'haurà de comunicar immediatament a RADIANSA.
- Els desperfectes que l'equip pugui patir durant el servei de lloguer seran responsabilitat de client i aniran al seu càrrec.
- Tant les despeses de lliurament com la recollida dels equips estan inclosos en el preu final de l'lloguer.
- RADIANSA no es fa responsable pels retards en lliuraments o recollides que puguin generar les empreses de missatgeria. Malgrat tot, un cop notificat pel client i comprovat el retard de lliurament i per complir amb els temps de contracte de lloguer, podem autoritzar el canvi de data de lliurament en compensació de el temps no gaudit.

4. Desperfectes a la devolució de l'material

- En aquest cas, la persona arrendatària està obligada a abonar íntegrament l'import de el mateix material nou, segons els preus de mercat dins dels 15 dies naturals posteriors a la data de devolució pactada.

5. Devolució de l'material en termini

- Qualsevol reserva es pot cancel·lar sense cap càrrec en un termini màxim de 48 hores abans de la data de lliurament. Si es cancel·la un dia (24 hores) abans del lliurament, la persona arrendatària haurà d'abonar el 50% de el preu de la reserva.
- Els retards en la devolució de l'equip llogat que no hagin estat acceptats o autoritzats per escrit per RADIANSA, hauran de ser abonats segons la tarifa de "a 1 dia" per cada 24 hores de demora, als quals no és aplicable cap tipus de descompte.
- En aquells casos en què la demora sigui superior a 72 hores, RADIANSA a més de requerir el pagament de la tarifa diària enunciada anteriorment, procedirà immediatament a emprendre les accions legals oportunes.

6. Avaria dins el període de lloguer

- RADIANSA no assumeix cap responsabilitat de substitució de l'equip derivat d'un mal ús d'aquest. En cas de reconèixer-dret de substitució, aquest estarà subjecte a disponibilitat de RADIANSA.

7. Modificacions en l'equip

- RADIANSA no autoritza a la persona arrendatària a modificar, desmuntar o reparar l'equip objecte de lloguer.
- RADIANSA no autoritza a vendre o rellogar, l'equip ni els seus accessoris.
- Aquests actes deriven un procés legal de reclamació per part de RADIANSA a la persona arrendatària.

8. Responsabilitat per danys ocasionats en l'equip

- Aquells danys ocasionats en l'equip, derivats pel mal ús, imperícia, negligència, danys elèctrics i magnètics, rascades i / o ratlles, danys a el programari, defectes latents, furt, estafa, apropiació indeguda i danys per contaminació biològica i / o química, serà la persona arrendatària qui hagi d'assumir les despeses de reparació o de reemplaçament amb un equip nou, sempre d'aquí a 15 dies des de la data pactada per a la devolució.

9. Responsabilitat civil per danys ocasionats a terceres persones

- La persona arrendatària és enterament responsable dels danys causats pel fet d'una mala utilització. RADIANSA declina tota responsabilitat en els casos en què el material llogat pogués provocar un accident.

10. Sortida de país de l'equip llogat

- La persona arrendatària haurà de comunicar a RADIANSA en el moment de contractar el servei la sortida dels equips a l'estranger. Les gestions referents a aquesta sortida seran a càrrec la persona arrendatària íntegrament.