Condicions generals

 

Política de devolucions

Tots els productes comprats en Radiansa Consulting S.L. podran ser retornats i reemborsats, sempre que es comuniqui a Radiansa la seva intenció de retornar el/s producte/s adquirit/s dins d'un termini màxim de 7 dies hàbils comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat. Radiansa només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

2. L'enviament s'ha de fer usant el mateix embalatge que t'hem enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

3. S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

4. Els següents articles només poden ser retornats si el seu segell i embolcall estan intactes: mesuradors, pintura, folis.

5. Es pot sol·licitar només d'un canvi de talla per article.

6. No s'acceptaran canvis i/o devolucions de peces danyades o utilitzades o d'aquelles que no hagin estat retornades en el seu embalatge original, excepte defectes o tares de fàbrica.

7. No s'admeten canvis ni devolucions de roba interior: pantalons curts, boxers, leggings, pijamaes, samarretes o un altre producte que hàgim considerat com "roba interior".

8. El canvi o devolució de les peces adquirides podrà fer-se a la nostra botiga RADIANSA o mitjançant enviament postal a la següent adreça:
 

Radiansa Consulting S.L.
C/ Santa Eugènia 200 Bajos
17006 - Girona


Reemborsament

Un cop rebuda la teva devolució, comprovarem si l'article o articles retornats es troben en bon estat i procedirem a tornar-te el import d'aquests articles. El cost d'enviament inicial no serà reemborsat.

Direcció de devolució:

Radiansa Consulting S.L.
C/ Santa Eugènia 200 Baixos
17006 - Girona, Espanya

El pagament de les devolucions s'assumeix de la següent manera:

* Si fas una devolució perquè l'article que has rebut no et satisfà els costos vinculats a la devolució correran pel teu compte, incloent les comissions cobrades pel mitjà de pagament.

* En el cas de productes defectuosos, o que no corresponguin a la comanda realitzada, les despeses de devolució aniran a càrrec de Radiansa Consulting S.L.

En aquests casos procedim a l'enviament d'un missatger per efectuar la devolució sense haver d'abonar les despeses d'enviament. Si els articles retornats no es troben en bon estat, el client assumeix la responsabilitat de la seva pèrdua de valor. Per això, et recomanem que no facis servir els articles que pensis tornar.

En el cas de cancel·lar una comanda ja pagat, es retornarà la quantitat del material i les despeses d'enviament, menys les comissions cobrades pel mitjà de pagament.


Garantia

La factura emesa per la compra producte garanteix la qualitat del producte en els termes legalment establerts, durant un període d'1 o 2 anys a partir de la data de compra.

1- Garantia d'1 any per als següents equips:

- Mesuradors de radiació electromagnètica.

- Mesuradors i analitzadors dels camps electromagnètics.

- Detectors i monitors de radiacions ionitzants.

- Instruments i sistemes de mesurament de gas radó

2- Garantia de 2 anys per a la resta dels productes, inclosos els equips ESI21, ESI22, ESI23 i ESI24.

No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada per Radiansa Consulting S.L. o els seus agents autoritzats, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal. Si el defecte es presenta els primers sis mesos, es pressuposa que ja estava en el moment de la venda, i si és posterior, haurem de provar que no és a causa d'un mal ús. S'ha d'informar del problema a Radiansa Consulting S.L. abans que passin dos mesos des de la detecció del defecte.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la presentació de la factura emesa en ocasió de la compra.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

La garantia perdrà el seu valor si:

- Es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la factura.

- Es manipula o repara tant el nombre identificatiu com el mateix aparell garantit sense coneixement de Radiansa Consulting S.L.

- La factura no té la signatura o segell de Radiansa Consulting S.L.

En el cas d'articles informàtics, la garantia no cobrirà l'eliminació de virus, restauració de programes per aquest motiu o la reinstal·lació del disc provocada per l'esborrat del mateix.

Per fer efectiva la garantia envieu-nos un correu electrònic a la següent adreça:
info@radiansa.com


Utilització del lloc web

A través d'aquest lloc web, proporcionem informació sobre els serveis i/o productes que oferim o comercialitzem. Vostè és conscient que l'ús d'aquest lloc web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i així ho accepta voluntària i expressament al accedir-hi.


Política de privacitat

Radiansa Consulting S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat a Radiansa Consulting SL siguin incorporades a fitxers titularitat d'aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats.


Exclusió de responsabilitats

La informació presentada en aquest lloc web s'ofereix tal com pot veure-la l'usuari, no acceptant Radiansa Consulting S.L. cap responsabilitat per possibles perjudicis causats per:

* La inexistència de la informació o els serveis i/o productes oferts, la seva inexactitud, la seva falta d'actualització o l'existència de fallades en l'accés a part o a la totalitat dels continguts d'aquest lloc web o d'altres als quals es pugui accedir des d'aquest.

* La pèrdua d'informació o danys en equips causats per la utilització d'aquest lloc web o d'altres als quals es pugui accedir des d'aquest.

Conscient, així mateix, en no utilitzar cap dels continguts inclosos en el lloc web per a fins que siguin il·lícits o vagin en contra de l'ordre públic, la moral i els bons costums comunament acceptades. En particular, i sense que això suposi una limitació al que aquí enunciat, vostè es compromet també a no obtenir, reproduir o distribuir els continguts mostrats en aquest lloc web si no és per a ús personal i en cap cas lucratiu.


Drets de propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de Radiansa Consulting S.L. o de tercers, sense que pugui entendre que l'accés al lloc web li atorga a vostè cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de la nostra empresa o de tercers, sense que puguin entendre cedits a vostè cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre ells.


Legislació aplicable

Aquestes condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola. Radiansa Consulting S.L. i l'usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions d'Ús.

Radiansa Consulting S.L. realitza la venda i distribució dels productes oferts en aquest servei. Les operacions de venda s'entendran realitzades al carrer Santa Eugènia 200 baixos, 17006 Girona.