Subministrem productes i serveis de protecció contra les radiacions de Camps electromagnètics, Gas radó, Radiació d'antenes, Radiació ionitzant a empreses, professionals i particulars.

Som distribuïdors de les marques més fiables en l'àmbit de mesurament i apantallaments: Swiss-Shield, G-iron, Aaronia, Gigahertz Solutions, Yshield, Polimaster, SE International, Bituver, Radbar, Ampack, Rad-Elec, Corentium, Durridge, Sarad, entre d'altres.

FORMULARI DE CONTACTE

972 29 80 29 | info@radiansa.com | www.radiansa.com