Subministrem una gamma àmplia de materials i productes de blindatge per reduir les exposicions a les ones electromagnètiques d'alta freqüència (AF) emeses per les antenes de telefonia i altres sistemes de telecomunicació, també contra els camps electromagnètics de baixa freqüència (BF) generats per les xarxes elèctriques i barreres anti gas radó.

Blindatge