Imprimeix

Blindatge

Subministrem una gamma àmplia de materials i productes de blindatge per reduir les exposicions a les ones electromagnètiques d'alta freqüència (AF) emeses per les antenes de telefonia i altres sistemes de telecomunicació, també contra els camps electromagnètics de baixa freqüència (BF) generats per les xarxes elèctriques i barreres anti gas radó.


Barreres Radó

Barreres Radó

Barreres contra el gas radó, materials i solucions especials per a l'aïllament i protecció d'habitatges i edificis.

Pintures

Pintures

Pintures de blindatge per protegir espais vitals contra la radiació microones que prové de les antenes de telefonia mòbil.

Teixits

Teixits

Teixits per confeccionar cortines, cortinetes i roba, especials per a protegir-se contra les radiacions electromagnètiques.

Malles i Folis

Malles i Folis

Malles i Folis de blindatge, interiors i exteriors de finestres, parets, sostres i terres, protecció contra radiacions electromagnètiques.

Teles metal·litzades

Teles metal·litzades

Teles metal·litzades d'apantallament per a interiors i exteriors de finestres, parets, sostres i terres.

Presa a terra

Presa a terra

Accessoris professionals per connectar els nostres productes de blindatge a la presa de terra.

Camps Magnètics

Camps Magnètics

Subministrament de materials de blindatge arquitectònic contra els camps electromagnètics de baixa freqüència.