Imprimeix

Serveis

Lloguer d'equips de mesurament de baixa i alta freqüència, també proves de gas radó per a clients particulars, empreses i indústria.

- Lloguer de mesuradors d'alta freqüència: per mesurar els nivells de radiació electromagnètica emesa per les antenes de telefonia mòbil, wifi, etc.

- Lloguer de mesuradors de baixa freqüència: per mesurar els nivells de camps elèctrics i magnètics, generats per les línies d'alta tensió, centres de transformació, o cables elèctrics.

- Servei de mesurament de gas radó en habitatges: llocs de treball, parcel·les i aigua. * Estem acreditats pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per a realitzar mesuraments de gas radó segons norma ISO-IEC 17025.


Lloguers

Lloguers

Servei de lloguer d'equips per a realitzar mesuraments de camps electromagnètics i de radiació electromagnètica.

Mesurament Gas Radó

Mesurament Gas Radó

Servei de mesurament de gas radó en habitatges, llocs de treball i parcel·les. També realitzem proves de radó en mostres d'aigua.