Imprimeix

Mesuradors

Instruments especialitzats per realitzar mesuraments de radiacions electromagnètiques, camps electromagnètics, el gas radó, i les radiacions ionitzants.


Radiació d'antenes

Radiació d'antenes

Mesuradors i analitzadors de la radiació electromagnètica d'alta freqüència emesa per les antenes de telefonia mòbil, Bluetooth, Wi-Fi, radar i altres sistemes de telecomunicació sense fils.

Camps electromagnètics

Camps electromagnètics

Mesuradors i analitzadors dels camps electromagnètics (CEM) de baixa freqüència que provenen de línies d'alta tensió, transformadors, maquinària industrial, etc.

Gas radó

Gas radó

Instruments i sistemes de mesurament de la concentració de gas radó a l'interior d'habitatges i llocs de treball. Models aptes per a ús particular i per a ús professional.

Radiació ionitzant

Radiació ionitzant

Detectors i monitors de radiacions ionitzants dissenyats per a la detecció i mesurament de la radiació alfa, beta, gamma i els rajos-X, aptes per a usos diversos.

Kits de mesurament BF i AF

Kits de mesurament BF i AF

Conjunts de dos unitats, un mesurador dels camps electromagnètics de baixa freqüència, i un mesurador de les radiacions electromagnètiques d'alta freqüència.

Accessoris BF i AF

Accessoris BF i AF

Accessoris per als equips de mesurament, incloent maletins de transport, fundas protectors, trípodes, cables, sondes externes opcionals, etc.

Seguretat

Seguretat

Instruments per a ús en l'àmbit de la seguretat electromagnètica; equips especialitzats en la detecció de senyals sense fils emesos per dispositius ocults.