Sobre nosaltres

 

Des de 2008 Radiansa Consulting ha estat l'empresa més respectada d'Espanya en la protecció de persones i espais vitals contra la radiació electromagnètica, proporcionant productes i serveis tant a particulars com a empreses, sempre aplicant el principi d'evitació prudent com una filosofia fonamental davant la controvèrsia sobre els efectes en la salut humana d'aquestes radiacions.

A més d'ajudar a milers de persones a tot Espanya avaluant les seves exposicions, i protegint els seus habitatges i llocs de treball contra les radiacions artificials, Radiansa és líder mundial en l'apantallament arquitectònic contra la contaminació electromagnètica.
Som consultors en els projectes de blindatge electromagnètic residencial més grans del món, el torre Artesia, un gratacel de 180 m d'altura, i a les dues torres de 65 plantes del projecte Oberoi Skyz, tots situats prop de l'antena de televisió de Worli, a Bombai en l'Índia.

Radiansa Consulting compta amb experts en protecció radiològica per proporcionar informació experta, fiable, i independent als nostres clients. El director de Radiansa Consulting, el Dr. Martyn Key, és doctor en Ciències Físiques, un Màster en Protecció Radiològica i Mediambiental, a més és membre de la Societat Espanyola de Protecció Radiològica i té 25 anys d'experiència en els àmbits acadèmics i professionals de la protecció radiològica .


Identificació fiscal

Radiansa Consulting S.L.
Director: Dr. Martyn J.Key PhD
CIF: B55008056
Registre mercantil: Registre Mercantil de Girona, Tom 2690, Foli 21, Fulla GI 47084

Adreça Radiansa Consulting S.L.

C/ Salt, 19
17005 Girona

Telèfon 972 29 80 29
Fax 972 29 80 29
Correu electrònic info@radiansa.com