Imprimeix

Cables i filtres

Cables i regletes apantallats i altres productes usats per eliminar els camps elèctrics de baixa freqüència generats per les instal·lacions elèctriques en els habitatges i llocs de treball.


Cables apantallats

Cables apantallats

Cables de subministrament elèctric apantallats per a ordinadors i equips elèctrics, i per a instal·lacions elèctriques.

Desconnectors de xarxa

Desconnectors de xarxa

Desconnectors de circuits elèctrics per eliminar el camp elèctric generat per l'enllumenat de l'habitatge en hores de descans.