Imprimeix

Blindatge

Subministrem una gamma àmplia de materials i productes de blindatge per reduir les exposicions a les ones electromagnètiques d'alta freqüència (AF) emeses per les antenes de telefonia i altres sistemes de telecomunicació, també contra els camps electromagnètics de baixa freqüència (BF) generats per les xarxes elèctriques i barreres anti gas radó.


Pintures

Pintures

Pintures de blindatge per protegir espais vitals contra la radiació microones que prové de les antenes de telefonia mòbil.

Teixits

Teixits

Teixits per confeccionar cortines, cortinetes i roba, especials per a protegir-se contra les radiacions electromagnètiques.

Malles i Folis

Malles i Folis

Malles i Folis de blindatge, interiors i exteriors de finestres, parets, sostres i terres, protecció contra radiacions electromagnètiques.

Teles metal·litzades

Teles metal·litzades

Teles metal·litzades d'apantallament per a interiors i exteriors de finestres, parets, sostres i terres.

Presa a terra

Presa a terra

Accessoris professionals per connectar els nostres productes de blindatge a la presa de terra.

Barreres Radó

Barreres Radó

Barreres contra el gas radó, materials i solucions especials per a l'aïllament i protecció d'habitatges i edificis.

Camps Magnètics

Camps Magnètics

Subministrament de materials de blindatge arquitectònic contra els camps electromagnètics de baixa freqüència.