Roba protectora, confeccionades amb teles protectores especials per a la protecció personal contra les radiacions electromagnètiques d'alta freqüència emesa per antenes de telefonia mòbil GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), 5G, LAN / Wi-Fi sense fil inferior, Bluetooth, Radar, TETRA / BOS i altres sistemes de telecomunicació sense fil.