Extractors, eòlics, elèctrics, híbrids o solars, apropiats per a l'extracció eficaç del gas radó en sistemes de ventilació i/o despressurització del terreny, ús ideal en edificacions ubicades a la Zona II del mapa radó.

Extractors radó