Imprimeix

Mesuradors

Mesuradors

Subministrament d'instruments especialitzats per a realitzar mesuraments de Camps electromagnètics, Gas radó, Radiació d'antenes, Radiació ionitzant.


Radiació d'antenes

Radiació d'antenes

Mesuradors de radiació d'alta freqüència i microones, per al mesurament d'exposicions a la radiació emesa per antenes.

Camps electromagnètics

Camps electromagnètics

Mesuradors de camps electromagnètics generats per línies d'alta tensió, transformadors, aparells elèctrics, cables de distribució.

Gas radó

Gas radó

Equips de mesurament radó per a ús particular i professional, mesuren nivells de gas radó en l'aire, aigua i terra.

Radiació ionitzant

Radiació ionitzant

Mesuradors i detectors de radiació, detecta, localitza i mesura materials i nivells de radiació ambientals i contaminació radioactiva.

Kits de mesurament BF i AF

Kits de mesurament BF i AF

Equips bàsics i professionals per a mesuraments de camps electromagnètics de baixa i alta freqüència.

Accessoris BF i AF

Accessoris BF i AF

Equips bàsics i professionals per a mesuraments de camps electromagnètics de baixa i alta freqüència.